Rekonstrukce a dostavba stodoly

Datum: 2015-2018
Investor: Jelínek interier s.r.o.
Lokalita: Ostředek / Sázava / CZ
Fáze: studie / DSP / autorský dozor při realizaci / realizace v procesu
Náklady: 6 mil. Kč
Spolupráce: Narkíz Vetelský

Stávající volný prostor mezi dvěma výrobními objekty investory bude doplněn dvoupodlažním skladovacím a kancelářským objektem. Architektonický návrh respektuje charakter objektů a doplňuje stávající budovy klidnou hmotou. Výška budovy nepřesahuje stávající výšky hřebenů. S ohledem na stávající dispoziční uspořádání, kdy jsou hřebeny objektů vůči sobě téměř kolmé, je nový objekt zastřešen plochou střechou. Toto řešení navíc podtrhuje rozdílná výška hřebenů. Doplněním proluky dojde k pohledovému uzavření směrem k obci a k optickému sjednocení budov proti mírnému jižnímu svahu na okraji obce. Nyní instalované prachové silo a filtrační nástavby výrobních technologií budou odstraněny a nová technologie bude umístěna v přízemí objektu. Dochází ke snížení hlučnosti a prašnosti v okolí výrobních objektů. Nová severní fasáda směrem do obce respektuje stávající linie objektů (liniové řešení pásových oken v návaznosti na stávající fasády, přiznání soklových částí objektu v místě terénního zlomu). Dopravně obslužný zpevněný dvůr bude hmotou přístavby oddělen od obce. Dochází k vytvoření rohově uzavřené hmotové dispozice. Výška přístavby je potlačena, pohledově dominantní zůstávají stávající objekty. Barevnost a struktura fasád na přístavbě je potlačena, stávající výrazné kamenné fasády budou pouze pohledově sanovány v povrchových vrstvách.


architektura / UR Půdní vestavba
architektura / koncept Pickova vila
architektura / studie Hotel Hradec