Hřbitov Hostivař

Datum: 2016
Investor: Praha Hostivař
Lokalita: Praha Hostivař
Fáze: soutěž

Základem prostorového řešení pozemku č. 2229/5 je výškové rozdělení na dvě terasy, které jsou propojeny mírnými svahy a terénními schody z betonových bloků. Výškový rozdíl mezi terasami je 1m, dále na jih je již jen svah (rozptylová louka). Územím probíhá hlavní dlážděná rampa, která spojuje obě výškové úrovně. Terasa směřuje od hlavní brány k bočnímu vstupu na starý hřbitov. Na rampu navazují cesty, které umožní přístup k hrobům a vsypové loučce. Cesty na terasách by v budoucnosti mohly pokračovat dále na východ do Lesa vzpomínek). Výškový rozdíl teras je vyřešen na několika místech terénními schody z betonových bloků s lavicemi. V místech, kde nejsou schody nebo rampa, je travnatý svah. Na jižní hranici řešené parcely č. 2229/5 je 2. terasa zakončena pásem betonových bloků nebo opěrnou zídkou. Za zídkou pokračuje dále na jih svah s rozptylovou loukou. V budoucnosti je možné tento svah například vybavit terénními schody podobně jako přechod z první na druhou terasu.


exteriér Prosek Piazzetty
exteriér Venkovní zóna OC Chodov
architektura / exteriér Letňanka